ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»

є фінансовою компанією, що здійснює переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Наша компанія внесена до реєстру НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (свідоцтво серія ФК №465 від 15.04.2014р.), має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, що видана НБУ за № 24 від 29.12.2014р.
є учасником Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ». Основні напрямки діяльності: надання Клієнтам послуг з переказу грошей та здійснення платежів на користь третіх осіб за допомогою платіжно-технічних комплексів самообслуговування, а також пунктів надання фінансових послуг клієнтам, на яких присутні касири.