Про сервіс

ТОВ «НСП», дотримуючись вимог законодавства України, на підставі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 24 від 29.12.2014 р., надає фінансові послуги згідно Законам України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме послуги з переказу коштів у національній валюті України (гривня), "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку України. Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк регулює діяльність платіжних систем та систем розрахунків в Україні, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціювання та розвиток. Переказ коштів відбувається у відповідності з Правилами роботи ТОВ "НСП". Отримати послуги з переказу коштів можна в пунктах надання фінансових послуг. Переказ коштів здійснюється під торгівельною маркою «24рау» non stop pay згідно ліцензійного договору №032016-1 від 10.03.2016р.
Комісія за перерахування коштів складає від 0% до 5 % від суми переказу, але на деякі послуги не менше 1 грн.. за платіж. Обмін валют не здійснюється.

Вирішення спорів:
Спори, що можуть виникнути між Фінансовою компанією та клієнтом вирішуються в порядку переговорів та відповідно до чинного законодавства України. Пропонуємо звертатися за телефоном (044) 364-24-04 та електронною адресою: [email protected]

Споживач має право звернутись до органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг та має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг – Національний банк України

Національний банк України

01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Електронна пошта: [email protected]

Телефон: 0 800 505 240

Основні нормативно-правові акти, які регулюють захист прав споживачі фінансових послуг:

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text

- Закон України «Про споживче кредитування»; Про споживче кредитування | від 15.11.2016 № 1734-VIII (rada.gov.ua)

- Закон України «Про захист прав споживачів». Про захист прав споживачів | від 12.05.1991 № 1023-XII (rada.gov.ua)

Умови та порядок здійснення переказу коштів
Основною функцією фінансової компанії є надання Користувачам послуг з переказу коштів, ініційованого через пункти надання фінансових послуг.

Фінансова установа має право:
-Обслуговувати Клієнта без відкриття йому рахунку та отримувати винагороду за надання послуг;
-Відмовити Клієнту в проведенні операції з переказу грошових коштів у разі ненадання Клієнтом передбачених законодавством відомостей (документів).
- Укладати договори з банками, іншими фінансовими установами, операторами платіжної інфраструктури та залучати інші треті особи з метою організації прийому платежу від Клієнта.
-Призупинити виконання переказу у випадку виникнення підозри під час здійснення фінансового моніторингу або з інших підстав передбачених чинним законодавством.
-В односторонньому порядку, самостійно, виходячи з ринкових умов змінювати розмір комісій за послуги, вводити інші платні послуги.
-В односторонньому порядку змінювати налаштування, дизайн, графічні матеріали сайту Фінансової установи, якщо це не обмежує обсяг та якість послуг, що надаються.

Клієнт має право:
-Користуватися всіма видами фінансових послуг які пропонуються Фінансовою установою;
-Звертатися до Фінансової установи за отриманням інформації з питань переказу грошових коштів;
-Отримати підтвердження ініціювання операції з переказу у вигляді квитанції із зазначенням ідентифікатора операції в обліковій системі Фінансової установи.

Фінансова установа зобов'язана:
- Надати Клієнту послугу з переказу коштів згідно законодавства України;
- Зарахувати кошти у термін не більш трьох банківських днів;
- При здійснені Фінансовою установою операцій з переказу коштів Клієнту надається квитанція, що підтверджує проведення операції з переказу коштів;
-Надавати консультації Клієнту стосовно тарифів та правил переказу грошових коштів;
-Зберігати банківську(комерційну) таємницю інформації, що отримана від Клієнта;
-Фінансова установа несе перед Клієнтом відповідальність, щодо проведення переказу коштів, згідно Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів України, «Про захист персональних даних» та умов Договору.

Клієнт зобов'язаний:
- При здійсненні операцій дотримуватись вимог законодавства України та умов даного Договору;
- Здійснювати оплату фінансових послуг згідно з тарифами Фінансової установи;
- Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в документі на переказ, суті операції, щодо якої здійснюється цей переказ згідно з законодавством України.
- Відмовитись від здійснення переказу у разі незгоди з будь-яким із положень цього Публічного договору.
-Під час користування послугою не порушувати права третіх осіб.